Wednesday, September 26, 2012

जिज्ञासा(JIGYASA) : ईश्वर चंद्र विद्यासागर

जिज्ञासा(JIGYASA) : ईश्वर चंद्र विद्यासागर: ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अनवरत प्रचार का ही नतीजा था कि विधवा पुनर्विवाह कानून, 1856 आखिरकार पारित हो सका।विद्यासागर का मानना था कि अंग्रेज...

No comments: